Çmimi kombëtar “Ali Vishko”

Çmimi kombëtar “Ali Vishko” u themelua në vitin 2014 nga Shoqata për kulturë dhe art “Tradita” – Tetovë. Në çdo 10 qershor, ditë e themelimit të Lidhjes së Prizrenit, për kontribute të theksuara si dhe për arritje me rëndësi të veçantë në lëmin e arsimit, të shkencës dhe të kulturës shqiptare, ky çmim u ndahet institucioneve kulturore dhe personaliteteve të njohura.

Nr.LaureatiViti
1Prof. Dr. Avzi Mustafa - Republika e Maqedonisë së Veriut2015
2Prof. Dr. Remzi Nesimi - Republika e Maqedonisë së Veriut2016
3Prof. Dr. Tahir Zajazi - Republika e Maqedonisë së Veriut2017
4Prof. Dr. Reshat Nexhipi - Republika e Maqedonisë së Veriut2018
5Prof. Xhemaledin Salihu - Lugina e Preshevës2019
6Prof. Dr. Nebi Dervishi - Republika e Maqedonisë së Veriut2020
7Mr. Satki Ismaili - Republika e Maqedonisë së Veriut2021
8Teqeja “Harabati Baba” – Tetovë - Republika e Maqedonisë së Veriut2022
JuSm
KoBo
Mos kopjoni tekst!